ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು golden globe

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಶುನಕಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ,ಮಾಡಿದ ಶುನಕಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ಏನೋ? ನಾಯಿಗಳಂತೆ ದುಡಿದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬಂತು ಎಂತಾಗಬಾರದು. ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಯಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂದು, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಪಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ, ಎಂದು. ಅವನೂ ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ನಮ್ಮ slumdog ನ ಕಥೆಯೂ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು.

ಹಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿ ಬಂದ ಜಯ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವರಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ಏನೋ ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s